Justin Bethel Jersey  Jan Schmitz ere-voorzitter S.V. Egchel
SV Egchel

Jan Schmitz ere-voorzitter S.V. Egchel

Tijdens de op donderdag 19 oktober j.l. gehouden jaarvergadering van S.V. Egchel is JAN SCHMITZ benoemd tot ERE-VOORZITTER van S.V. Egchel. Jan trad na 24 jaar uit het bestuur waarvan 9 jaar als voorzitter. Ook nam de vergadering afscheid van Giel Peeters na een 18 jarig bestuurslidmaatschap. Nieuw in bestuur werden gekozen: Guus Bos, Rob Dieleman, Martien van de Kerkhof en Giel Peulen

In 1968 wordt Jan Schmitz lid van S.V. Egchel. Hij voetbalt in bijna elftallen en stopt in 1993 als spelend lid. In 1976 treedt Jan toe tot het bestuur en met enkele onderbrekingen behartigt hij vele jaren de jeugdafdeling en diverse commissies. Hij werpt zich op als coördinator van kienavonden in de voormalige Gemeente Helden en verzorgt de inning van entreegelden bij thuiswedstrijden. Ook fluit hij wedstrijden van de lagere elftallen en veteranen. Jan werd de coordinator van de bouw en verbouw van kleed - en scheidsrechterslokalen, kantine, toiletten, bestuurskamer, ballenhok, bergingsruimte en jeugdhonk en langs de de velden: renovatie afrasteringen en bouw tribune. Jan was bekend met het maken van alle planningen. Om in aanmerking te komen voor subsidies van de Gemeente stelde hij de begrotingen van alle bouw – en verbouwplannen op, zowel t.a.v. de kosten van materialen als de arbeidsuren. Hij zorgde voor de benodigde mankracht want alles werd in eigen beheer uitgevoerd. Jan stak zelf ook de handen uit de mouwen ! Om de mankrachten aan het werk te houden zorgde hij voor de inkoop van de benodigde materialen. In 2005 wordt Jan door de algemene ledenvergadering benoemd tot voorzitter en heeft de algehele leiding over de vereniging. Daarnaast blijft hij lid van de commissie onderhoud en renovatie accommodatie. Ook is Jan het aanspreekpunt voor de Gemeente als het gaat om onderhoud en ver-/nieuwbouw. Hij bezoekt met andere bestuursleden diverse vergaderingen en recepties en jubilea van leden en verenigingen. In 2012 stopt Jan als voorzitter om in 2015 toch weer terug te keren. Jan heeft in al die jaren 2 keer de S.V. Egchel speld ontvangen vanwege zijn 25 en 40 jarig lidmaatschap. In 2008 ontving hij de KNVB waarderingsspeld in zilver b.g.v. het 50 jarig bestaan van de vereniging. En in 2012 kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit handen van burgemeester Wilma Delissen. Dit vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten, niet alleen voor S.V. Egchel maar ook voor o.a. de Belangenvereniging Hart – en Vaatpatiënten, het Astma Fonds, Dorpsoverleg Egchel, Parochie Panningen, etc. Na in totaal 24 jaar bestuurslidmaatschap waaronder 9 jaar als voorzitter stopt Jan op 75 jarige leeftijd. Het is tijd voor verjonging zegt hij. Wij zijn als vereniging heel trots op Jan voor al hetgeen hij voor de vereniging betekend heeft. Hij zal niet helemaal uit beeld verdwijnen maar nog wel op de achtergrond actief zijn. Jan bedankt ! 

Op de jaarvergadering werd ook afscheid genomen van Giel Peeters. Hij werd lid van S.V. Egchel in 1965. Speelde in het 1e elftal en later in de lagere elftallen om vervolgens leider te worden van verschillende elftallen. Hij floot wedstrijden van lagere elftallen. In 1999 trad Giel toe tot het bestuur en werd lid van de commissies onderhoud en renovatie accommodatie, materialen en senioren elftallen. Hij zorgde mede voor de renovatie van alle kleed – en scheidsrechterslokalen, bouw van een nieuw kleedlokaal, renovatie kantine, toiletten, bestuurskamer, ballenhok, bergingen, tribune, afrasteringen etc. Hij zorgde voor de ontvangst van scheidsrechters. Giel heeft 3 keer de S.V. Egchel speld ontvangen vanwege zijn resp. 25, 40 en 50 jarig lidmaatschap. Na een bestuurslidmaatschap van 18 jaar stopt hij op 74 jarige leeftijd. Giel bedankt ! Ook hij zal niet uit beeld verdwijnen. Op een later tijdstip komen we nog terug op het aftreden van Giel.  

De aspirant-bestuursleden Guus Bos, Rob Dieleman, Martien van de Kerkhof en Giel Peulen werden op de jaarvergadering gekozen tot bestuurslid.