SV Egchel

Informatie voor ouders

Sleutels

Per elftal zijn er een set sleutels te verkrijgen bij het lid van de jeugdcommissie die de materialen onder zich heeft. U krijgt een sleutel van de poort, de kleedlokalen, de trainingsballen en de wedstrijdbal. 

Trainingen

Alle materialen die benodigd zijn voor een training zijn opgeslagen in het materialenhok. De lichtschakelaars voor de veldverlichting bevinden zich ook in het materialenhok. Documentatie of oefenstof is te verkrijgen via de coördinatoren. Na de training gelieve de kleedlokalen schoon achter te laten. 

Douchen

I.v.m. de hygiëne vinden wij dat alle jeugdspelers moeten douchen na een training of wedstrijd. Uitzonderingen zijn spelers met een geldige reden. 

Wedstrijden (op eigen sportpark)

Welk veld en welk kleedlokaal?

Bij het betreden van het sportpark hangt aan uw rechterzijde een kastje waarin aangegeven staat op welk veld uw elftal moet spelen en in welk kleedlokaal uw elftal en de tegenstander zich dienen om te kleden. Uw taak (of een van uw medeleiders) is om ook het kleedlokaal van de tegenstander open te maken en het elftal van de tegenstander te ontvangen. Na de wedstrijd gelieve de kleedkamers schoon achter te laten. 

Wedstrijdformulier

De wedstrijdformulieren zijn beschikbaar op de computer in de bestuurskamer. Het is belangrijk dat u dit goed invult. De relatienummers van de spelers zijn bekend bij de secretaris van de vereniging. U krijgt een ledenlijst met daarop de namen en de relatienummers aan het begin van het seizoen. Vraagt u aan de coördinatoren om dit een keer samen met u in te vullen. Het relatienummer van SV Egchel is BBJT182. Na de wedstrijd kunt u samen met de leiding van de tegenstander de wedstrijdformulieren completeren en ondertekenen. 

Wedstrijdleiding bij thuiswedstrijden

Bij de wedstrijden van de F t/m D moeten de elftallen zelf zorgen voor een scheidsrechter en eventueel grensrechter. Dit kan een van de leiders zijn. Bij de wedstrijden van de C t/m A zorgt de vereniging voor een scheidsrechter. De wedstrijdballen liggen in het materialenhok. Er is wel een sleutel voor nodig. Een fluit en grensrechtervlaggen liggen in de kantine / berging. 

Koffie bij thuiswedstrijden

Na de wedstrijd krijgt u en uw medeleiders een kopje koffie of iets anders aangeboden door de vereniging. Ook kunt u de leiders van de tegenpartij een gratis kopje koffie aanbieden.

Ouders

Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk de ouders bij de activiteiten van uw elftal te betrekken. Dit stimuleert de betrokkenheid van de ouders bij de hobby van hun kind en onze vereniging. Ook zeer belangrijk is een goede en duidelijke communicatie naar de ouders toe. Bij de jongste leden heeft een schriftelijke boodschap de voorkeur. 

Uitwedstrijden

De leiding van de elftallen dienen zelf voor vervoer naar uitwedstrijden te zorgen. De voorkeur gaat er naar uit om ook de ouders hierbij te betrekken. I.v.m. de veiligheid wordt geadviseerd om niet meer als drie kinderen op de achterbank te nemen. Zorgt u altijd dat ze achter de gordels zitten. 

Contributie

De vereniging betaald aan de KNVB de verplichte bondscontributie omdat u aangemeld dient te worden als lid van de vereniging SV Egchel. Deze bedraagt Є 20,-- Hierdoor bent u ook verzekerd bij werkzaamheden voor de club. Actieve leden die naast het jeugdleider zijn ook voetballen in onze vereniging betalen Є 85,-- per seizoen. 

Nieuwe leden

Melden zich bij u kinderen aan om te gaan voetballen dan dient u een aanmeldingsformulier (via de site te downloaden) in te vullen en in te leveren bij de secretaris van de vereniging Thijs Joosten, van Enckevoortstraat 37, 5987 AL Egchel, tel.: 077-3078321 / 06-17486558. Het is echter wel mogelijk om deze spelers enige tijd mee te laten trainen om ze te laten wennen aan de voetbalsport.

Wij hopen dat u voldoende informatie heeft om onze jeugdleden goed te kunnen begeleiden om zodoende een belangrijke bijdrage te leveren om deze jeugdleden een plezierige voetbalopleiding te geven bij de SV Egchel.

Als het meer informatie wenst op welk gebied dan ook, kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator.

Wij wensen u veel succes!!!

De jeugdcommissie van SV Egchel.